[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v.4 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2556   
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ.

ส่งท้ายปีเก่า ปี 2556  ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 ...

 

เรื่อง : นักเรียนโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูรับทุนการศึกษาจากคาราบาวแดง
ผู้เขียน : บ้านควนตุ้งกู
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 742
Bookmark and Share


 นักเรียนโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูรับทุนการศึกษา  ชนะเลิศจากการเขียนเรียงความ  จากคาราบาวแดง  เป็นโรงเรียนเดียวในภาคใต้  ประจำปี 2556    ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556   ณ  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 27 ธ.ค. 2556
      ขอเชิญประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประุมาณ 2557 12 ธ.ค. 2556
      เลื่อนสถานที่ประชุมกีฬาวันครู ปี 57 11 ธ.ค. 2556
      เลื่อนการประชุม 6 ธ.ค. 2556
      เลื่อนกำหนดการประเมินสถานศึกษาสีขาว 6 ธ.ค. 2556


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010